תכנות גנטי

Nov 18, 2022 Uncategorized

[רון אלסינג] ביקש לנסות כמה תכנות גנטי, ולכן הוא הפיק בעיית מבחן פשוט: האם אתה יכול להפוך את מונה ליסה ניצול רק 50 polygons semitransparent? התוכנית מתחילה ברצף DNA אקראי. זה אז מוטציה, כמו גם משווה את עצמו לתמונה המקורית. אם המוטציה היא קרובה יותר, היא הופכת את הרצף החדש. התמונה הסופית שהוא מראה נראה די גדול אחרי 904,314 איטרציות.

[Prunesquallor] הסביר עבודה גנטית של אלגוריתם משלו. זוהי תוכנית פלאש כדי לפתח מכונית. הרכב מנסה להגיע ככל האפשר על פני שטח ללא עיגולים הנוסעים להכות את הקרקע. גודל הגלגל, כמו גם עמדות יכול לשנות יחד עם אורך האביב, קבוע, כמו גם damping. גרף עוקב אחר הביצועים הטובים ביותר יחד עם הממוצע. הוא מתכנן לבנות גרסה המאפשרת לך לשנות את הפרמטרים.

[דרך שעווה]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *